TRV:06544

ID TRV:06544
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Det skal være mulig å eksportere alle data som logges i trafikkstyringssystemet til 3.parts verktøy for analyse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon