TRV:06545

ID TRV:06545
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Logg skal ha format slik at innholdet enkelt kan overføres til standardiserte databaser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon