TRV:06550

ID TRV:06550
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Avspilling skal vise de samme bilder som togleder normalt ser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon