TRV:06555

ID TRV:06555
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Magasinerte tog- og skifteveier skal kunne iverksettes:
  1. i den rekkefølgen de er inntastet, eller
  2. fortløpende når betingelse for tog- og skifteveier blir oppfylt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon