TRV:06557

ID TRV:06557
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Magasinert togveiordre skal slettes automatisk når tog- /skiftevei tidsutløses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon