TRV:06560

ID TRV:06560
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Når automatisk signalstilling er aktivert for et signal skal ordre om togvei gis automatisk fra dette signalet når tog ankommer et valgt aksjonspunkt, eller dersom signalet allerede er sluttpunkt i annen togvei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon