TRV:06566

ID TRV:06566
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trafikkstyringssystemet skal ha en intern ruteplan som benyttes for funksjonene:
  1. tognummer
  2. automatisk togveistilling
  3. toggraf
  4. stasjonsgraf
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon