TRV:06567

ID TRV:06567
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ruteplan skal ha grensesnitt mot sentralt ruteplansystem og oppdateres med informasjon fra denne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon