TRV:06568

ID TRV:06568
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Informasjonen skal innhentes automatisk på gitte tidspunkt, eller manuelt på forespørsel fra trafikkstyringssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon