TRV:06569

ID TRV:06569
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ruteplan skal minimum inneholde både planlagte og operasjonelle data om:
  1. tognummer, togslag og togtype
  2. togets avgangstid fra stasjonen/ankomsttid til stasjonen
  3. hvilket spor toget skal benytte
  4. eventuelt hvilket alternativt spor som skal benyttes
  5. kjøredag og dato
  6. togkryssinger
  7. forbikjøringer
  8. bytte til nytt tognummer ved endestasjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon