TRV:06572

ID TRV:06572
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Følgene ruteplaner skal minimum kunne håndteres i ruteplaneditoren:
  1. ruteplan for alle tog
  2. ruteplan for hver tognummerserie
  3. ruteplan for bare et tognummer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon