TRV:06575

ID TRV:06575
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et tognummer skal bestå av minimum fem alfanumeriske tegn, samt eventuelt relevant tilleggsinformasjon fra rutedatabase, ref. avsnitt tognummer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon