TRV:06576

ID TRV:06576
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tognummer skal kun vises på første belagte sporavsnitt i togets kjøreretning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon