TRV:06578

ID TRV:06578
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Hvis det oppstår feil ved tognummerforflytning skal dette detekteres og indikeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon