TRV:06580

ID TRV:06580
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Det skal være mulig å endre retning på tognummer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon