TRV:06582

ID TRV:06582
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Tognummer skal kunne legges inn i trafikkstyringssystem fra grensestasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon