TRV:06584

ID TRV:06584
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Tognummer med kommentarer skal kunne overføres mellom tilgrensende trafikkstyringssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon