TRV:06585

ID TRV:06585
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alle tilgjengelige togveier på trafikkstyringssystemets strekninger skal kunne fastlegges ved hjelp av automatisk togveistilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon