TRV:06587

ID TRV:06587
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Når et tog forlater et manuelt styrt område og kjører inn i et område styrt ved automatisk togveisstilling, skal

trafikkstyringssystemet starte ordreutsendelsen senest ved togets første passering av et aksjonspunkt.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon