TRV:06588

ID TRV:06588
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Manuell ordre skal overstyre automatisk styrte ordre for togveistilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon