TRV:06590

ID TRV:06590
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Det skal ikke være mulig å koble inn automatisk togveistilling når automatisk gjennomgangsdrift er aktivert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon