TRV:06591

ID TRV:06591
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Det skal til en hver tid være mulig å deaktivere automatisk togveisstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon