TRV:06592

ID TRV:06592
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Automatisk togveistilling skal deaktiveres når signal sperres i stopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon