TRV:06593

ID TRV:06593
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Det skal være mulig å vise frem hvilke rutedata som ligger til grunn for automatisk fastlegging av togveier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon