TRV:06594

ID TRV:06594
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Et aksjonspunkt skal være aktivt når ordren som utløses av dette gjelder for et -område styrt av automatisk togveisstilling. Dette gjelder alle funksjoner, selv om aksjonspunktet ligger i manuelt styrt område.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon