TRV:06595

ID TRV:06595
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Når den normale togveien ikke kan benyttes, skal trafikkstyringssystemet basert på ruteplan foreslå en alternativ togvei. Alternativ togvei skal ikke iverksettes før den er godkjent/akseptert. En annen togvei enn trafikkstyringssystemets alternativ skal kunne velges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon