TRV:06596

ID TRV:06596
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Automatisk togveistilling skal kunne foreta samling og splitting av tognummer i henhold til ruteplan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon