TRV:06597

ID TRV:06597
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Automatisk togveisstilling skal ikke stille togvei når følgende langsiktig hindring foreligger:
  1. sveiv ute av kontroll
  2. sporavsnitt sperret (Togspor/linjeblokk sperret)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon