TRV:06600

ID TRV:06600
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst p) Automatisk togveisstilling skal ikke stille togvei når følgende kortsiktig hindring foreligger:
  1. belagt sporavsnitt i togvei
  2. togvei i konflikt
  3. område frigitt for lokal skifting
Unntak:
  1. Dersom togvei må legges i magasin pga. avhengighet til veisikringsanlegg (for å hindre at veisikringsanlegg løser ut ved kryssing) skal automatisk togveistilling sende ordre om togvei til sikringsanlegg uavhengig av belagt sporavsnitt i togvei eller togvei i konflikt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon