TRV:06601

ID TRV:06601
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst q) Automatisk togveisstilling skal gi melding til togleder en gitt tid etter at kortsiktig hindring har oppstått.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon