TRV:06604

ID TRV:06604
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Togforflytningen skal kunne vises grafisk innenfor en vilkårlig strekning, stasjon eller et valgt tidsintervall. Det skal være mulig å velge tidsintervallet i fortid og fremtid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon