TRV:06606

ID TRV:06606
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Rutegraf skal kunne gi følgende informasjon, i fortid og fremtid:
 1. Toginformasjon:
  • tognummer, togslag og togtype
  • forsinkelser
  • før rutetid
 2. Stasjoninformasjon:
  • stasjonsnavn
  • stasjonsnummer
  • sporlengder
  • stigning/fall *
  • km til/fra ulike definerte destinasjoner
 3. Konfliktinformasjon:
  • Konflikttype (sperring av spor/linjeblokk, forsinkelse ved kryssing, for korte sporlengder ved kryssing, etc.)
  • tidspunkt for når konfliktsituasjon skal vises (for eksempel 15 minutter før konflikt inntreffer i henhold til ruteplan)
  • konfliktområdet (for eksempel aktuelle togspor på stasjon ved sperring av spor, linjen mellom to stasjoner ved sperring av linjeblokk)
  • tognummer som berøres av konfliktsituasjon.
 4. Strekningsinformasjon (gjelder toggraf):
  • strekningsnavn
  • stigning/fall
  • km til/fra ulike definerte destinasjoner
  • sperringer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon