TRV:06608

ID TRV:06608
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Endringer i ruteplan skal kunne gjøres ved å grafisk endre fremtidsdiagrammet i rutegrafen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon