TRV:06609

ID TRV:06609
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Det skal være mulig å legge inn ekstra tog i rutegrafen, hvor trafikkstyringssystemet “selv” beregner rute basert på togets forhåndsdefinerte egenskaper.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon