TRV:06611

ID TRV:06611
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Konfidensialitet og integritet skal ivaretas for all datakommunikasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon