TRV:06612

ID TRV:06612
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) TCP/IP skal benyttes som transportbærer i grensesnitt, der ikke annet er angitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon