TRV:06613

ID TRV:06613
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trafikkstyringssystemet skal være utformet slik at utvidelser/endringer av understasjoner og tilknytning av nye understasjoner kan utføres uten at det forstyrrer den daglige driften av trafikkstyringssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon