TRV:06616

ID TRV:06616
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal være pluggbar forbindelse mellom forriglingsutrustning og understasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon