TRV:06619

ID TRV:06619
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om toggangen til publikumsinformasjonsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon