TRV:06620

ID TRV:06620
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) All informasjonsflyt fra trafikkstyringssystem til publikumsinformasjonsanlegg skal skje automatisk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon