TRV:06621

ID TRV:06621
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Følgende informasjon skal minimum være tilgjengelig for publikumsinformasjonsanlegget:
  1. hvilken togvei som er stilt, med tilhørende tognummer
  2. passerende tog ved en stasjon eller holdeplass (sporavsnitt belagt/fritt)
  3. togvei er slettet, for eksempel ved innstilling av toget
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon