TRV:06623

ID TRV:06623
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trafikkstyringssystem skal ha grensesnitt mot anlegg for fjernstyring av elkraft.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon