TRV:06624

ID TRV:06624
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal være mulig å overføre ordrer og indikeringer mellom trafikkstyringssystem og anlegg for fjernstyring av elkraft.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon