TRV:06625

ID TRV:06625
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) All informasjonsflyt fra trafikkstyringssystem til anlegg for fjernstyring av elkraft skal skje automatisk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon