TRV:06626

ID TRV:06626
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved feil i kommunikasjon mellom trafikkstyringssystem og anlegg for fjernstyring av elkraft skal det gis alarm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon