TRV:06629

ID TRV:06629
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Trafikkstyringssystemet skal på gitte tidspunkt, eller på forespørsel fra operatør, automatisk oppdatere intern ruteplan fra ruteplansystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon