TRV:06632

ID TRV:06632
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om toggangen til GSM-R.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon