TRV:06636

ID TRV:06636
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Mellom trafikkstyringssystemene skal all nødvendig informasjon for togframføring automatisk overføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon