TRV:06639

ID TRV:06639
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Nye understasjoner skal ha kommunikasjonsprotokoll i henhold til [IEC-60870-5-101].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon