TRV:06640

ID TRV:06640
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kommunikasjonen skal overvåkes slik at transmisjonsfeil detekteres og varsles.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon